Peilingen voorspellen verlies meerderheid coalitie in Eerste Kamer

In alle laatste peilingen voor de Provinciale Statenverkiezingen lijken VVD en PvdA samen met de vaste begrotingspartners D66, ChristenUnie en SGP de meerderheid in de Eerste Kamer te verliezen.

Zo blijkt bij de laatste peiling van Maurice de Hond dinsdagmiddag dat de coalitie met de gedoogpartners alleen in het gunstigste scenario de vereiste 38 zetels haalt. Waarschijnlijker is echter dat zij een zetel of vier tekort komen. De andere peilers laten een vergelijkbaar beeld zien.

Het mislopen van de steun in de Eerste Kamer zou grote gevolgen kunnen hebben voor het voortbestaan van Rutte 2, omdat ambitieuze plannen als een herziening van het belastingstelsel dan veel moeilijker te realiseren zijn.

Het kabinet zal dan waarschijnlijk moeten aankloppen bij het CDA.

VVD

De VVD zal woensdag waarschijnlijk de grootste worden in provincies en de Eerste Kamer. Zowel in de peiling van I&O Research, Ipsos als bij Maurice de Hond komt de partij als grootste naar voren. 

Bij De Hond moet de eerste plek echter gedeeld worden met het CDA, bij Ipsos (die vrijdag al voor het laatste peilde) is de VVD gedeeld eerste met de PVV. Alleen in de peiling van TNS Nipo komt D66 als grootste uit de bus.

Wel zijn de verschillen zo klein dat in feite zes partijen nog kans maken om de grootste te worden. 

De VVD moet wel een verlies incasseren ten opzichte van de vorige Provinciale Statenverkiezingen. Toen haalde de VVD nog bijna 20 procent van de stemmen, nu ligt dit percentage volgens de peilingen ergens tussen de 14 en 17 procent.

De liberalen lijken weinig te last te hebben van de vele schandalen die de partij de laatste tijd teisteren. De stevige uithaal van Rutte in de richting van jihadisten tijdens het RTL-verkiezingsdebat, lijkt voor de VVD op een positieve manier wel invloed te hebben op de peilingen.

PvdA

De PvdA krabbelt de laatste dagen wat op, maar zal waarschijnlijk een zwaarder verlies moeten accepteren.

In 2011 haalden de sociaaldemocraten onder leiding van Job Cohen nog 17,3 procent van de stemmen, nu halen ze naar verwachting maximaal 15 procent - al wordt bij de meeste peilers een zwaarder verlies verwacht. 

In het ergste geval verliest de PvdA de helft van de veertien zetels die het nu heeft in de Eerste Kamer. 

D66

D66 blijkt ook een lastige voor de peilers. Bij TNS Nipo is de partij de grootste, maar bij De Hond, Ipsos en I&O Research eindigt de partij respectievelijk vierde, vijfde en zesde.

Volgens De Hond is de kans dat D66 landelijk de grootste wordt "niet zo waarschijnlijk". De partij stond er goed voor, maar laat de laatste twee weken "een duidelijke verzwakking zien".

Bovendien stelt TNS Nipo dat het de vraag is of D66 de grote potentie kan verzilveren, aangezien het percentage dat zegt zeker te gaan stemmen ver achter blijft bij de meeste andere partijen.

PVV

SP, CDA en PVV scoren in de peilingen ongeveer gelijk. Zij zullen vermoedelijk tussen de 11 en 14 procent halen.

Pas eind mei zal definitief duidelijk worden hoe de zetelverdeling in de Eerste Kamer wordt. Dan kiezen de Statenleden de leden van de Eerste Kamer.

Hierom draaien de provinciale verkiezingen l Stemhulp: Bepaal uw politieke voorkeur

Lees meer over:

Provinciale Statenverkiezingen

Provinciale Statenverkiezingen
In dit dossier vindt u alles over de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 18 maart 2015. 

NUwerk

Tip de redactie