Landelijke politieke partijen in de Eerste Kamer nemen een extremer standpunt in als het gaat om gaswinning in Groningen dan de lokale partijen in Groningen zelf.

Dat concludeert de stemhulp De Stem Van

De landelijke partijen in de Eerste Kamer kregen de stelling Gaswinning in Groningen direct en blijvend verlagen voorgelegd. De partijen in Groningen konden reageren op de stelling Gaswinning volledig stopzetten. 

De landelijke partijen zijn het gemiddeld helemaal eens met het direct en blijvend verlagen van de gaswinning in de noordelijke provincie.

Bij een score van 0 zijn de partijen het 'helemaal eens' met de voorgelegde stellingBij een score van 100 zijn ze het er 'helemaal niet mee eens'.

Gaswinning Groningen

Stopzetten

De Groningse partijen zijn het redelijk eens met het volledig stopzetten van de gaswinning. Wel lopen de scores van de Groningse partijen behoorlijk uiteen.

Zo willen de Partij voor de Dieren, de Seniorenpartij Groningen en Grunnegers veur Stad en Ommeland dat er direct gestopt wordt met de gaswinning in de provincie en zijn de partijen D66, SP, Groningen Centraal en 50Plus het juist oneens met het volledig stopzetten van de gaswinning. 

Economisch belang

Het Groningse 50Plus noemt het stopzetten van de gaswinning "onhaalbaar vanwege het economisch belang".

Ook D66 vindt het helemaal dichtdraaien van de gaskraan geen optie. "Dit zorgt er voor dat Nederlanders hun huizen niet meer kunnen verwarmen, daarnaast stoppen de aardbevingen niet met het volledig stopzetten van de gaswinning."

Teruggeschroefd

Het kabinet heeft de gaswinnig al teruggeschroefd, maar de oppositie wil dat de kraan nog verder dichtgaat. Verantwoordelijk minister Henk Kamp (Economische Zaken) is daartoe niet bereid. Hij wacht nog onderzoeken af en neemt in juli een besluit.

Hierom draaien de provinciale verkiezingen l Stemhulp: Bepaal uw politieke voorkeur

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen