De officiële uitslag van de verkiezingen wijkt niet af van de voorlopige uitslag afgelopen zondag. Dat heeft de Kiesraad vrijdag bekendgemaakt in de Tweede Kamer.

Het CDA blijft de winnaar met vijf zetels, gevolgd door D66 en de PVV met beide vier zetels. De opkomst bedroeg 37,2 procent. 

In 9.352 stembureaus werden in totaal 4.782.251 stemmen uitgebracht. Opvallend was de constatering dat D66 een vijfde zetel ten koste van het CDA had kunnen vergaren als zij een lijstverbinding met de VVD waren aangegaan. Beide partijen hebben in Europees Parlement zitting in dezelfde liberale fractie.

Dankzij de lijstverbindingen waren er nu restzetels te vergeven aan CDA, ChristenUnie-SGP en PvdA . 50Plus kwam 7.493 stemmen te kort voor een zetel. 

"Al met al luidt het oordeel van de kiesraad dat er geen aanleiding is de betrouwbaarheid van de verkiezing in twijfel te trekken", zei voorzitter Henk Kummeling. 

Onregelmatigheden

Wel wees Kummeling op een aantal onregelmatigheden. Veel kiezers hebben zich beklaagd over het uitbrengen van een volmachtstem.

"Sommige kiezers gaven aan zelf niet te willen stemmen, maar wel een volmacht uit te brengen. De kieswetgeving staat dat echter niet toe." Om een volmacht uit te brengen moeten kiezers zelf ook stemmen. 

Problemen deden zich ook voor met kiezers die een stem voor een ander uitbrachten, maar de kopie van het identiteitsbewijs waren vergeten. Deze kiezers brachten hun eigen stem uit, maar konden later niet alsnog bij volmacht stemmen. Ook hier deed het probleem zich voor dat kiezers in een keer twee stemmen moesten uitbrengen. "Hier zal aandacht voor moeten komen", oordeelde Kummeling. 

De Tweede Kamer velt 5 juni nog een oordeel over de geldigheid van de verkiezingen en de door de Kiesraad vastgestelde uitslag. 

Caribisch Nederland

Op Bonaire, Saba en Sint Eustatius kreeg D66 ruim een kwart van de stemmen. Dat heeft de Kiesraad vrijdag bekendgemaakt.

25,3 procent van de stemmen ging naar D66. De partij ikkiesvooreerlijk.eu kreeg 23,6 procent van de stemmen. In totaal werden er op het eiland 1.520 stemmen uitgebracht en daarnaast nog eens 55 blanco stemmen. 

Ook onder de kiesgerechtigden die in het buitenland per brief hebben gestemd kwam D66 als winnaar uit de bus. Bijna zeventienduizend kiezers brachten op deze manier een stem uit, daarvan koos 26,7 procent voor D66. De VVD volgde onder deze groep kiezers op de tweede plek met 17 procent van de stemmen. GroenLinks volgt op de derde plaats met 10,8 procent van de stemmen. 

Alles dat u moet weten over de Europese verkiezingen | Dossier Europese verkiezingen