De meerderheid van de Nederlandse bevolking is voorstander van de invoering van gelijke arbeidsrechten en plichten in de Europese Unie.

Dat blijkt uit onderzoek van Destemvan.nl, uitgevoerd in opdracht van NU.nl.

70 procent van de duizend ondervraagden in het onderzoek zegt in meer of mindere mate voorstander te zijn van gelijke arbeidsrechten en plichten in Europa. 27 procent is tegen een gelijktrekking in Europa.

Onder de arbeidsrechten en plichten vallen onder meer veiligheidsregels, regels omtrent ziekteverzuim, zwangerschapsverloven en ontslagbescherming.

Politiek

Het grote aantal voorstanders is opvallend, omdat de meerderheid van de grote politieke partijen in Nederland tegenstander is gelijke arbeidsrechten en plichten.

Onder die tegenstanders is de SP. "We zetten ons in voor sociale arbeidsrechten voor alle werknemers. Maar dit moet op nationaal niveau geregeld worden. De EU heeft tot nu juist voor de uitholling van arbeidsrechten gezorgd."

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van De Stem Van. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Oneerlijke concurrentie

Tussen de regeringspartijen PvdA en VVD zit een verschil op dit gebied, al zijn beide partijen niet direct volledig voor- of tegenstander. "Nederland gaat zelf over onze arbeidsvoorwaarden", stelt de PvdA. "Maar oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen lidstaten gaan we tegen door schijnconstructies, malafide uitzendbureaus en uitbuiting van arbeidsmigranten aan te pakken."

D66 roept op tot gelijke rechten voor werknemers binnen de EU. "Zo beschermen we hun positie op de arbeidsmarkt. Om schijnconstructies te bestrijden moeten nationale inspecties goed samenwerken."

Brievenbusfirma's

In het onderzoek werd ook gevraagd naar zogenaamde brievenbusfirma's in Nederland, grote bedrijven die alleen op papier in Nederland zijn gevestigd vanwege een gunstiger belastingklimaat.

74 procent van de respondenten is van mening dat het aantal brievenbusfirma's beperkt moet worden. Achttien procent is het daar niet mee eens. 

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van De Stem Van. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Ontduiking

De meeste politieke partijen zijn voorstander van een beperking. GroenLinks: "Brievenbusfirma's worden gebruikt voor belastingontduiking, -ontwijking en witwassen. Een GroenLinks-motie in de Tweede Kamer dwong de regering al deze firma's aan te pakken."

De PVV is tegen een beperking. "Hoe meer bedrijven in Nederland belasting komen betalen, hoe beter." Regeringspartij VVD is minder stellig, maar waakt voor het afschrikken van bedrijven. "Nederland moet een aantrekkelijk vestigingsklimaat kunnen behouden, dit zorgt namelijk ook voor banen." 

Wilt u ook meedoen aan onderzoeken over actualiteit?

Alles dat u moet weten over de Europese verkiezingen | Wat valt er te kiezen? | Doe de NU.nl-Stemhulp | Dossier Europese verkiezingen