De Europese Unie moet de komende jaren de rol oppakken van banenmachine, in plaats van regelneef. "Nu moeten we Europa klaar maken voor de volgende generatie", aldus VVD-leider Mark Rutte in een interview met NU.nl.

Mensen zijn nog steeds sceptisch en cynisch over Europa. Hoe komt dat?

"Als je met mensen praat over het belang van banen in Nederland waar Europese samenwerking bij kan helpen zegt iedereen: Ja, dat snap ik, daar kan Europa een bijdrage aan leveren. Maar ze zien ook aderverkalking in Europa. Kansen die blijven liggen."

"Als je een 'Wirtschaftswunder' kan laten zien, en dat kan in Europa, dan zal je zien dat mensen weer achter Europa gaan staan. Europa is nu een regelneef, in plaats van een banenmachine."

Waar zou Brussel op moeten focussen?

"Interne markt, minder regels, vrijhandelsverdragen. Als je die beweging maakt, dan ga je van aderverkalking naar Wirtschaftswunder."

"Dit werelddeel moet weer trots kunnen varen op de oceanen. Dat we weer worden gezien als een supermoderne unie om trots op te zijn."

"Binnen de EU-lidstaten hebben we 'nie wieder krieg' voor elkaar gekregen. Nu moeten we Europa klaar maken voor de volgende generatie."

Kunt u een voorbeeld noemen waar stevig gedotterd moet worden?

"De beschermde beroepen. Waarom kunnen onze architecten nog niet werken in Italië of Frankrijk? Die markt wordt nu afgeschermd en daar ga ik mijn collega's op aanspreken. Die dienstenmarkt is een belangrijk onderdeel van onze export."

"Een ander voorbeeld is de digitale agenda. Onze Eurocommissaris Neelie Kroes is er volop mee bezig geweest om ervoor te zorgen dat bellen en internet goedkoper wordt. Dat biedt enorme kansen: honderdduizend extra banen, miljarden extra toegevoegde waarde."

Dat klinkt eerder alsof u juist veel meer Europese regels wilt.

"Nee, Frankrijk moet de gesloten beroepen opengooien. De dienstenrichtlijn is verre van optimaal." 

"Maar ondertussen bemoeit de EU zich met vrouwenquota, alsjeblieft zeg. Europa is zelfs bezig met een bosstrategie en regels voor websites. Daar heeft de EU niks aan toe te voegen."

Maar is dát nou de reden dat mensen zich niet voor de EU interesseren?

"In Nederland hebben we 2,2 miljoen banen die van die export afhankelijk zijn. Als we geen EU zouden hebben zou ik meteen bondskanselier Angela Merkel bellen en zeggen: joh, het is toch gek dat we zo dicht bij elkaar wonen en elkaar pesten met grenzen waardoor we met die producten niet Europa in kunnen."

Kroes vindt dat u te gereserveerd bent over Europa. Ze wil dat door u en andere politici met passie wordt overgebracht wat de EU ons allemaal oplevert.

"De kiezer wil van mij dat ze een baan krijgen, dat Europa niet aan ons pensioen komt en dat iedereen zich aan de afspraken houdt om de munt in stand te houden."

Uw kabinet had een lijst opgesteld met Brusselse regels die teruggedraaid zouden moeten worden. Daar werd vrij lauw op gereageerd.

"Dat is niet waar. De Duitsers, de Britten, de Zweden hebben er positief op gereageerd. Dit moet een kernpunt worden van de volgende Europese Commissie."

Uw lijsttrekker Hans van Baalen klonk laatst anders nogal moedeloos: het Europees Parlement wil in ruime meerderheid alleen maar meer Brussel.

"Je moet het Europees Parlement dus bij de les houden. Kijk naar de bankenunie, daar hebben wij belang bij. Dat is uiteindelijk goed gegaan. De verlaging van de begroting, hetzelfde." 

"De liberalen zitten tussen de christendemocraten en de sociaaldemocraten in en kan daardoor net de doorslag geven."

Een liberale fractie met centralist en federalist Guy Verhofstadt aan het roer. Die wil juist de andere kant op.

"Daarom is het van belang dat er in die fractie zo veel mogelijk verstandige VVD'ers zitten."

Politicologen zeggen: de democratische legitimiteit ontbreekt, omdat burgers nooit iets is gevraagd over de EU.

"Nee, die ontbreekt niet als de nationale parlementen sterk genoeg hun rol oppakken."

"Het Europees Parlement heet een parlement, maar is een heel ander soort beestje. Het heeft niet de traditionele taken van een parlement, want Europa heeft geen regering."

Wat is het dan?

"Een orgaan dat op een aantal terreinen belangrijke bevoegdheden heeft en op andere terreinen niet."

Nu klinkt het alsof het Europees Parlement er alleen is om een oogje in het zeil te houden.

"Europa is een vereniging van landen die samenwerken. Die hebben een gezamenlijke 'assemblee', maar de nationale parlementen kunnen hun regering naar huis sturen. Daar ligt de soevereiniteit."

In de huiskamers komen toch vooral de berichten binnen dat EU onmachtig is om het verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg te voorkomen.

"Er zijn een aantal weeffouten die ik niet zomaar opgelost krijg." 

Momenteel zijn Europese kopstukken als Verhofstadt, Juncker en Schulz vanuit hun fractie bezig met een campagne om Barroso op te volgen als voorzitter van de Europese Commissie. Waarom wilt u niet toezeggen dat de grootste fractie ook de voorzitter mag leveren, zoals het parlement wil?

"Het zou kunnen, maar het is geen wetmatigheid. De Europese Raad heeft zich nooit gecommitteerd aan die kandidaten. Die hele verkiezing is een uitvinding van de Europese politieke families."

D66 zegt dat het Europees Parlement het niet mag accepteren als de Raad de uitslag niet overneemt.

"Het Europees Parlement draagt niet voor, dat doet de Raad. Het Parlement kan dan ja of nee zeggen. Dat zal wellicht tot wat heftige discussies leiden tussen Raad en Parlement, maar daar zijn we niet bang voor."

Denkt u niet dat mensen het raar vinden dat ze stemmen voor het Europees Parlement en het eerste besluit wordt meteen gepasseerd door de Raad.

"Niemand kan stemmen op die kandidaten. Nogmaals, ik sluit niet uit dat de grootste het ook wordt, maar het is geen wetmatigheid."

Steunt u Verhofstadt als kandidaat namens uw liberale fractie?

"Ik kan me helaas niet uitlaten over wie voorzitter van de Europese Commissie zal worden. Dat zal ik gezamenlijk met mijn collega's moeten besluiten."