Het pleidooi van de PvdA voor een Europese werkloosheidsnorm is 'economisch populisme'. 

Dat zei D66-leider Alexander Pechtold zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed.

De EU-lidstaten moeten volgens de PvdA afspreken dat de werkloosheid hoogstens 5 procent bedraagt, maar Pechtold vindt dit 'irreëel'.

Om de werkgelegenheid op te krikken zouden overheden alleen maar meer schulden maken, vreest D66. PvdA-leider Diederik Samsom verweet Pechtold in de uitzending een karikatuur te maken van het PvdA-voorstel.

Volgens hem moeten EU-lidstaten hun begroting op orde brengen, maar moet dit wel in het juiste tempo gebeuren.

Het mag niet ten koste gaan van de werkgelegenheid.

Oostenrijk

Pechtold stelde dat in Europa op dit moment alleen Oostenrijk voldoet aan de werkloosheidsnorm die de PvdA wil afspreken. De andere EU-lidstaten zouden zich niet aan de begrotingsregels hoeven te houden om dit ook te halen, zo legde de D66-leider het PvdA-voorstel uit. In de EU mag het begrotingstekort hoogstens 3 procent zijn.

Samsom bleef erbij dat het gaat om een evenwicht tussen een goede begroting en oog hebben voor de werkgelegenheid.