De Europese Investeringsbank moet haar fondsen vooral gaan inzetten om nieuwe banen van de grond te krijgen en leerwerkplekken voor jongeren te scheppen.

Ook moeten extra investeringen in duurzame energie en 'groene' technologie in de EU banen opleveren voor laag- en hoogopgeleide jongeren.

PvdA-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen Paul Tang en Agnes Jongerius, nummer 2 op de lijst, schrijven dat in een opiniestuk in het dagblad Trouw van donderdag.

Zij vinden dat er te weinig aandacht is voor de torenhoge Europese werkloosheid. Om die te bestrijden zouden de ministers van Sociale Zaken van de EU-lidstaten net zo veel invloed moeten krijgen als hun collega's van Financiën.

Norm

De PvdA pleit al langer voor een EU-norm voor de werkloosheid. Die zou hooguit 5 procent van de beroepsbevolking mogen bedragen. Het idee is afkomstig uit de koker van oud-PvdA-leider Ad Melkert.

Volgens Tang en Jongerius is het Europees beleid de afgelopen jaren te veel gedomineerd door financiële doelstellingen.

''Het is hoognodig dat de keuzes die we de komende jaren in Europa maken, ook zijn gebaseerd op de dagelijkse realiteit van mensen, zoals de bestrijding van werkloosheid en een fatsoenlijk salaris. De balans tussen financieel en sociaal beleid moet weer in evenwicht gebracht worden.

Hoge werkloosheid, ongelijkheid en armoedige levensomstandigheden zijn net zo’n grote bedreiging voor Europa als uit de hand gelopen overheidsfinanciën.''