Honderden Europarlementariërs gaan op verkiezingsverlof. Donderdag was de laatste stemming in het Europees Parlement in Straatsburg. 

Ook zeven EU-commissarissen leggen tijdelijk hun taken neer, omdat ze meedoen met de Europese verkiezingen in mei. Europa kiest tussen 22 en 25 mei een nieuwe Europees Parlement.

Voor veel Europarlementariërs was het afgelopen week de laatste werkweek. Van de huidige Nederlandse Europarlementariërs komen er zeker elf niet terug. Zij zijn niet verkiesbaar.

Voor een aantal zal het van de kiezer afhangen of ze nog een mandaat in het EP mogen volmaken. Weer anderen zijn nagenoeg zeker van een nieuwe termijn als Europarlementariër gezien hun positie op de kieslijst in combinatie met de peilingen.

Het EP is donderdag niet ontbonden. Dat gebeurt pas als er een nieuwe EU-parlement aantreedt op 1 juli.

De zeven EU­-commissarissen, onder wie 'begrotingstsaar' de Fin Olli Rehn, gaan tijdelijk op onbetaald verlof. De Europese gedragsregels schrijven voor dat een EU-commissaris die actief campagne voert, zijn taak opschort. De portefeuilles van de campagnevoerende commissarissen zijn verdeeld onder de collega's.

Tijdens het verlof mogen de EU-commissarissen geen gebruik maken van het personeel of van de materiële middelen van de Europese Commissie.

Direct na de verkiezingen op maandag 26 mei zijn de zeven weer in actieve dienst in Brussel. Commissarissen die zijn verkozen en ook daadwerkelijk in het EP zitting gaan nemen, zullen uiterlijk eind juni hun functie moeten neerleggen.