DEN HAAG - De PVV van Geert Wilders blijkt vooral kiezers aan te trekken die bij de laatste verkiezingen in 2006 nog stemden op zijn oude partij VVD, op de SP of op het CDA.

De PvdA-achterban is vrij ongevoelig voor de PVV en de kiezers van GroenLinks en D66 laat Wilders volledig koud.

Dat valt zaterdag op te maken uit een analyse van onderzoeksbureau Synovate naar de uitslag van de Europese verkiezingen van donderdag.

De resultaten zijn afgezet tegen die van de Tweede Kamerverkiezingen eind 2006 en hebben alleen betrekking op de mensen die echt gestemd hebben.

Opmerkelijk

Opmerkelijk is dat van de uiterst trouwe SGP-stemmers die donderdag zijn opgekomen, bijna 10 procent dit keer zijn zegen gaf aan de PVV.

En van de Partij voor de Dieren-stemmers die naar het stemlokaal kwamen, maakte ruim 17 procent dit keer het hokje van de PVV rood. Van de opgekomen VVD-stemmers koos ruim 27 procent voor de PVV.

Zweven

Maar vooral de SP-kiezers lijken te zweven: slechts 36,5 procent van degenen die donderdag opkwamen en ook in 2006 op deze partij stemde, deed dat nu weer.

Een groot deel (bijna 22 procent) van hen stemde dit keer PVV, ruim 12 procent D66 en bijna 11 procent GroenLinks.

Aanhang

Vanuit de huidige aanhang van de PVV bezien, koos ruim 26 procent eerder voor Geert Wilders. Verder komt ruim 23 procent van de PVV-achterban bij de VVD vandaan, ruim 16 procent van de SP en ruim 12 procent voelde zich eerder een CDA'er.

Slechts bijna 5 procent van de PVV-aanhang is afkomstig uit de PvdA-gelederen.

Gedachte

Deze uitkomst logenstraft de brede gedachte dat vooral de sociaaldemocraten kiezers verliezen aan Geert Wilders. De PvdA van Wouter Bos verloor donderdag weliswaar fors, maar de aanhang loopt vooral over naar D66 en in mindere mate naar GroenLinks.

Die raakte op haar beurt ook stemmen kwijt aan D66, die donderdag eveneens fors won. Verder snoept de partij van Alexander Pechtold stemmen af van de VVD en van de SP.