DEN HAAG - De meeste van de 25 Nederlandse Europarlementsleden die na de verkiezing aantreden, zijn nieuwkomers.

Dertien van hen hebben geen ervaring in Brussel en Straatsburg. Dat blijkt uit een overzicht op basis van de kandidatenlijsten en de voorlopige uitslag na telling van 92,1 procent van de stemmen.

De Kiesraad maakt volgende week donderdag nog het aantal voorkeursstemmen bekend. Dat heeft naar verwachting gevolgen. Bij het CDA rekent men op de komst van de Limburgse lijstduwer Ria Oomen en de Arubaan Mito Croes. Hun komst gaat dan ten koste van de nummers vier en vijf op de lijst.

Dat zou ertoe leiden dat het aantal nieuwkomers stijgt van dertien naar veertien van de 25 Nederlandse Europarlementsleden.

Klimaatwetenschapper

Zeker lijkt wel dat een van de weinige Turkse leden in het Europarlement blijft: dat is Emine Bozkurt (PvdA). Nieuw is in elk geval de Utrechtse klimaatwetenschapper Bas Eickhout, die als mede-auteur van het VN-klimaatrapport IPCC een Nobelprijs heeft gekregen.

Vrouwen

Volgens een eerste telling wordt bijna de helft van de Nederlandse Europarlementsleden een vrouw. Nederland stuurt vooralsnog elf vrouwen en veertien mannen naar het Europarlement. Die verhouding komt globaal overeen met de indeling voor de verkiezing. Ook dit kan nog veranderen door voorkeurstemmen.