DEN HAAG - De uitslag onder de circa veertigduizend Nederlanders die vanuit het buitenland per brief hebben gestemd, wordt pas maandag bekendgemaakt. Dat is donderdag gemeld door de gemeente Den Haag, die belast is met de verwerking van de briefstemmen.

De latere bekendmaking heeft te maken met de Antillen en Aruba, die voor het eerst mogen meestemmen voor het Europees Parlement. De uitslag van de briefstemmen uit dit gebied wordt pas zaterdag of zondag in Den Haag verwacht.

Het aantal briefstemmers is hoger dan ooit wegens de deelname van Aruba en de Antillen. De verwerking ging tot dusver niet geheel vlekkeloos, tot ongenoegen van de VVD die rekent op veel aanhang onder de briefstemmers.

Een aantal stemmers vergat een papier met hun naam en handtekening toe te voegen. Bovendien had de drukker abusievelijk alvast een envelop dichtgeplakt die bedoeld was om de ingevulde kandidatenlijst in te steken.