DEN HAAG (ANP) - Kiezers die geen geldig identiteitsbewijs hebben, kunnen donderdag desnoods nog in het stembureau een andere kiezer vragen voor hen te stemmen.

Volgens staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken biedt dat een oplossing voor mensen die er in het stembureau achter komen dat ze zich moeten legitimeren, maar die geen geldig paspoort, rijbewijs of geldige identiteitskaart hebben.

Een kiezer die iemand anders machtigt, hoeft zelf geen identiteitsbewijs te bezitten, zei de bewindsvrouw dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Volgens haar zijn er naar schatting 150.000 stemgerechtigden die geen geldig legitimatiebewijs hebben. Het gaat niet alleen om ouderen, maar ook om jonge kiezers.

Fraude

Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement geldt voor het eerst in 352 gemeenten een legitimatieplicht, bedoeld om fraude te bestrijden. Ze doen mee aan een proef waarbij kiezers in de eigen gemeente in een stemlokaal naar keuze hun stem kunnen uitbrengen.

In gemeenten die niet aan dit experiment meedoen, moeten kiezers zich alleen legitimeren als het stembureau daar expliciet om vraagt.

Id-plicht

Bijleveld wees erop dat de Tweede Kamer akkoord is gegaan met de id-plicht, dat alle gemeenten erover zijn geïnformeerd en dat ze er via onder meer spotjes op radio en tv en advertenties in kranten ''onophoudelijk'' aandacht aan heeft besteed.

Alle stembureaus zullen donderdag bijhouden hoeveel mensen zich zonder identiteitsbewijs melden. Het is de bedoeling dat volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in het hele land een legitimatieplicht geldt.

Verkiezingen

Ongeveer 18.000 Nederlandse kiezers in het buitenland hebben zich voor de Europese verkiezingen geregisteerd. Dat geldt ook voor circa 20.000 kiezers op Aruba en de Nederlandse Antillen, waar voor het eerst voor het Europees Parlement kan worden gestemd.

De PVV hield Bijleveld voor dat diverse kiezers hebben laten weten dat ze geen kiezerspas hebben gekregen omdat TNT Post ze niet zou bezorgen. De staatssecretaris zei dat ze daar nog geen enkele klacht over heeft gehad.

Kamerlid Rita Verdonk wees er echter op dat ze zelf ook nog geen stempas heeft gekregen. Ze riep Bijleveld daarom op er nog eens naar te kijken.