Barry Madlener (PVV) vroeg zijn partijleider naar Brussel te mogen. Wilders gaf zijn fiat en stuurt zijn Eurolijsttrekker met drie opdrachten Europa in: minder betalen, minder Europese regels en geen Turkije.

Ik heb op de site gezocht naar een verkiezingsprogramma. Dat kon ik niet vinden. Waar staat ie?

"We hebben bewust gekozen voor een aantal korte duidelijke thema's."

Maar op basis van een A4'tje weten mensen toch nog niet waar de PVV echt voor staat?

"Als je in een zin moet zeggen waar de PVV voor staat dan is dat: minder Brussel. We willen minder geld betalen."

"Ook willen we niet dat steeds meer bevoegdheden van het Nederlandse parlement verplaatst worden naar Brussel."

"Dat is ook wat de mensen willen. Dat hebben we allemaal kunnen zien bij het referendum."

Dus jullie gaan in het Europees Parlement tegendraads opereren?

"Ja, we willen Brussel steeds minder belangrijk maken door de bevoegdheden terug te halen. Al 60 procent wordt vanuit daar geregeld."

"Met andere woorden, we zijn bezig om ons eigen parlement overbodig te maken. Europese samenwerking moet zich beperken tot economische samenwerking."

Het klimaatprobleem is toch iets dat bij uitstek op Europees niveau geregeld kan worden?

"Bij grensoverschrijdende milieuproblemen is het prima om met landen samen te werken. Maar daar hebben we Europa niet voor nodig."

"De zogenaamde milieuproblemen zijn wereldwijd. Wij werken ook graag samen met de Amerikanen en de Chinezen."

"En Nederland is nou bij uitstek een voorbeeld van waar het goed gaat met het milieu. De luchtkwaliteit wordt ieder jaar beter."

"In Oost-Europa is er pas sprake van vervuiling. Goede bedrijven in Nederland moeten we daarom niet extra gaan belasten, want dan kunnen ze niet meer internationaal concurreren."

Erkent u wel dat het probleem urgent is?

"De hele klimaatverandering is wetenschappelijk gezien een groot vraagteken. De Nederlandse politiek doet net alsof het allemaal door de mens is veroorzaakt."

"De politiek misbruikt dat om allerlei belastingen in te voeren. Wij zijn voor kernenergie. Dan heb je helemaal weinig co2-uitstoot. En het is ook nog eens goedkoop."

Maar er zijn toch genoeg bewijzen dat het inderdaad door de mens komt?

"Nu herhaalt u precies wat de Nederlandse regering u wilt doen geloven."

Er zijn toch instituten die dat zeggen, niet de regering.

"En er zijn evenveel instituten die het tegendeel zeggen. Dat het komt door de zonnecyclus. En dat die opwarming allang gestopt is."

"We hebben een hele warme winter gehad. Hoe komt dat? We hebben in het verleden een ijstijd gehad. Hoe komt dat? We weten veel te weinig om miljarden te steken in de aanpak van klimaatproblemen."

Alleen economische samenwerking dus. Maar waarom dan niet meer landen erbij om de interne markt te versterken?

"Als je steeds meer landen gaat toelaten zal dat ons invloed kosten. En bovendien geld, want die landen worden enorm gesubsidieerd door ons belastinggeld."

"U weet dat onze burgers daar het meest aan betalen. Een land als Griekenland is al jarenlang de grootste ontvanger en zal dat over tien jaar nog zijn. Die landen liggen aan het infuus van de Nederlandse belastingbetaler."

"Wij vinden dat landen beter op eigen kracht hun economie kunnen laten groeien. Subsidiegeld verbetert daar de situatie niet, het maakt ze alleen maar afhankelijk van ons belastinggeld."

Hoe zou dat systeem van subsidies anders moeten?

"We hebben gezien dat als je goed onderhandelt het lukt om je geld terug te krijgen. Thatcher sloeg met haar handtas en zei: I want my money back. En dat is haar gelukt."

"Wij zijn nog steeds het braafste jongetje van de Europese klas. Het resultaat is daar. We betalen twee keer zoveel als de Duitsers en zes keer zoveel als de Fransen."

"We moeten ons inzetten om dat bedrag van 4,2 miljard terug te krijgen. Als je keihard onderhandelt dan lukt dat ook."

Dat systeem moet dus op de schop. Maar hoe dan?

"Helemaal op de schop. Volgend jaar starten de nieuwe onderhandelingen over die regeling. Ik wil me gaan inzetten dat Nederland minder gaat betalen."

Maar die investeringen hebben een functie. Ze zorgen ervoor dat Europa als geheel sterker wordt.

"Er zijn veel plannen in Nederland die al dertig jaar op de plank liggen omdat er geen geld is. Dat lijkt me urgenter dan ons geld besteden aan wegen in Portugal. Ik stond gewoon weer in de file vanmorgen."

"Ik reed laatst in Kreta over een door Nederlands geld aangelegen weg. Een prachtige weg. Daar liep een ezel overheen met een kar erachter. Toen dacht ik: volgens mij doen we iets helemaal verkeerd."

In Nederland ageren jullie fel tegen de islam en immigratie. Wat gaan jullie daar op Europees niveau aan doen?

"Islamitische landen mogen niet toetreden tot de Europese Unie. Als Turkije lid wordt is dat meteen het grootste land met de meeste inwoners. Je kunt ze niet meer tegenhouden als dat land eenmaal lid is."

Maar de PVV staat voor vrijheid. Dus ook vrijheid van godsdienst, toch?

"We zien dat de islam een grote bedreiging vormt voor de vrijheid van anderen. Als je ziet hoe de islam hier wil domineren en het leven van anderen heel moeilijk maakt. Die komen niet om zich aan te passen, maar om te overheersen."

Barry Madlener