"Maak een duurzaam regeerakkoord." Die boodschap hebben ruim 150 organisaties dinsdag afgegeven aan de vier partijen die mogelijk de volgende regering zullen vormen. Informateur Edith Schippers kreeg een reep duurzaam geproduceerde chocolade aangeboden bij wijze "food for thought".

Maatschappelijke organisaties als Unicef, FNV, Natuur en Milieu en Cordaid hebben de oproep ondertekend. Ook bedrijven als Ziggo en Vodafone, Arcadis en Triodos Bank ondersteunen de oproep, net als kennisinstellingen waaronder de Erasmus Universiteit.

De ondertekenaars pleiten ervoor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN een centrale plaats te geven. Om de economie te verduurzamen is het volgens hen noodzakelijk belastingen te verschuiven van arbeid naar grondstoffen. Vervuiling en verspilling moeten worden tegengaan door fossiele brandstoffen duurder te maken, vinden ze.

Verder roepen de organisaties het toekomstige kabinet op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen en "terug te keren naar een volwaardig budget voor ontwikkelingssamenwerking''.

Hoelang duurt een formatie?
60
Hoelang duurt een formatie?