Informateur Edith Schippers hoopt dat er voor de zomer een nieuw kabinet op het bordes staat. 

De informateur sprak dit streven woensdag uit na afloop van de eerste onderhandelingsgesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Als dat lukt kan een volgend kabinet een begroting voor 2018 opstellen.

Een flitsformatie zoals die van vier jaar geleden, toen VVD en PvdA het binnen zes weken eens werden, zal er niet inzitten. Alle vier de partijen benadrukken dat de verschillen onderling groot zijn. Ook is er anders dan vier jaar geleden geen economische crisis die drukt op de overheidsfinanciën.

Verwacht wordt dat de grootste verschillen liggen in de aanpak van klimaatverandering, vluchtelingenbeleid en de aanpak van inkomensongelijkheid.

Schippers: 'We streven naar openheid over formatieproces'
Schippers: 'We streven naar openheid over formatieproces'

Voornemen

"Het voornemen is er om het anders te doen", zei Schippers. Zij verwacht dat de onderhandelaars meer zullen klankborden met hun fracties en eventueel ook met de achterban.

Schippers wil de pers ook wekelijks bijpraten op donderdag en "Nederland en de fracties zo veel mogelijk meenemen in het proces". "De praktijk moet uitwijzen of dat lukt. Maar het is de intentie", zei Schippers. 

Proces

De demissionair VVD-minister van Volksgezondheid werd dinsdag door de Kamer benoemd tot informateur. Zij moet de formatie in goede banen leiden. Schippers zei onpartijdig te werk te zullen gaan met daarbij de belangen van alle partijen in het vizier te houden.

Schippers gaat de komende dagen al bij de vier partijen langs om te praten over het verdere verloop van de formatie. Dan moet ook duidelijker worden welke onderwerpen als eerste ter tafel zullen komen.

Na afloop van het eerste gesprek tussen de informateur en onderhandelaars, werd duidelijk dat het vooral ging om procedurele vraagstukken. "Het was vooral even vooruit kijken naar de komende weken", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver.

Hoelang duurt een formatie?
60
Hoelang duurt een formatie?

Dagelijks overleg

Anders dan bij de verkenning, zijn de politieke leiders dit keer niet alleen. Voor de VVD zitten Mark Rutte en Halbe Zijlstra aan tafel, voor het CDA zijn dat Sybrand van Haersma Buma en Pieter Heerma, D66-leider Alexander Pechtold kwam met Wouter Koolmees en Jesse Klaver is er met Kathalijne Buitenweg.

De partijen hebben afgesproken in principe dagelijks van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur met elkaar te onderhandelen. Omdat Buma naar een bijeenkomst van de Europese christendemocraten op Malta gaat, is er voor aankomende woensdagmiddag en donderdag geen gezamenlijk overleg gepland.

Ook tijdens fractievergaderingen op dinsdagen zijn er de komende weken geen onderhandelingen.