Het Meldpunt Onbeperkt Stemmen heeft 110 meldingen gehad van mensen met een beperking over de slechte toegankelijkheid van de stembureaus. Ook kwamen er veel klachten binnen over het stembiljet.

 

Het Meldpunt Onbeperkt Stemmen is een initiatief van het College voor de Rechten van de Mens. Sinds vorige zomer is een VN-verdrag over gehandicapten van kracht, waarin zelfstandig stemmen voor iedereen centraal staat.

Het meest genoemde obstakel is het stembiljet. Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of visuele beperking vinden het stembiljet te groot, te moeilijk opvouwbaar of onleesbaar door de kleine letters.

Mensen in een rolstoel of scootmobiel hadden vooral problemen met de toegang tot het stemlokaal en stemhokje. Zo waren bijvoorbeeld de toegangsdeuren te zwaar, was het stemhokje te klein, was de ketting aan het potlood te kort of was het schrijfplankje te hoog of te ondiep.

Geen hulp 

Veel vragen gingen ook over de hulp in het stemhokje voor blinden en slechtzienden.

In tegenstelling tot lichamelijk gehandicapten mogen mensen met een verstandelijke beperking geen hulp krijgen in het stemhokje. Mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders meldden bij het college dat hierdoor veel van hen niet zijn gaan stemmen.

Niet op de hoogte

Soms bleken medewerkers van stembureaus niet goed op de hoogte van de regels voor het stemmen door mensen met een beperking. Zo zijn er situaties gemeld waarin medewerkers niet wisten dat mensen met een lichamelijke of visuele beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje en zelf mogen kiezen wie hen helpt. Andere melders zijn juist positief over stembureaumedewerkers en prijzen hun behulpzaamheid.

Het college doet onderzoek naar de omvang van de problemen.