Klaver noemt samenwerken met VVD 'heel lastig'

GroenLinks-leider Jesse Klaver weet niet of de inhoudelijke verschillen tussen zijn partij en de VVD te overbruggen zijn.

"De plannen van de VVD en GroenLinks liggen mijlenver uit elkaar", zei Klaver dinsdag na afloop van het tweede gesprek met verkenner Edith Schippers. "Ik weet niet of die verschillen overbrugbaar zijn."

Voor GroenLinks zijn thema’s als het terugdringen van klimaatverandering, verkleinen van ongelijkheid en een humaan vluchtelingenbeleid belangrijke onderwerpen. Volgens Klaver zijn de verschillen met de VVD op deze punten "heel groot". De liberalen en de groenen stonden tijdens de campagne lijnrecht tegenover elkaar op deze thema’s.

Klaver zei niet te weten waarom hij is uitgenodigd voor de tweede verkenningsronde.

Rutte

Schippers sprak dinsdag verder met Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Klaver over de vorming van een nieuw kabinet.

Rutte wilde niet ingaan op vragen over de inhoudelijke verschillen tussen zijn partij en GroenLinks. "Iedere coalitie heeft zijn voor- en nadelen", aldus Rutte. Zijn voorkeur gaat uit naar een coalitie met in ieder geval de VVD, CDA en D66. Hij voegde daaraan toe dat het volgend kabinet moet kunnen rekenen op steun in zowel de Tweede als in de Eerste Kamer. 

Ook Sybrand Buma (CDA) vindt dat er een meerderheidskabinet moet komen. VVD, CDA en D66 kunnen gedrieën niet rekenen op die meerderheden. Daar is een vierde partij voor nodig. GroenLinks en de ChristenUnie lijken de voornaamste kandidaten.

Pechtold

Wat Pechtold betreft wordt GroenLinks die vierde partij. Deze vier partijen vertegenwoordigen de verkiezingsuitslag het beste, zei hij. Bovendien maken deze partijen grote kans om over twee jaar na de Provinciale Statenverkiezingen een meerderheid in de Eerste Kamer te behouden.

Dat GroenLinks en VVD op onderwerpen als klimaat, inkomensverdeling maar bijvoorbeeld ook vluchtelingen van mening verschillen ziet Pechtold niet als een onoverbrugbaar probleem. "Ik zie meerdere problemen maar ook oplossingen", aldus Pechtold.

Klaver ziet het liefst een progressief-christelijke samenwerking met een coalitie van het CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie, maar die optie werd door Buma als "buitengewoon onlogisch" buitenspel gezet.

Buma

Ook de CDA'er wilde na afloop van zijn tweede gesprek niet ingaan op een coalitie met GroenLinks. "Dit is helemaal niet het stadium om definitief over een coalitie of dé coalitie te spreken", aldus Buma.

De CDA'er vindt dat het volgend kabinet, in wat voor samenstelling dan ook, werk moet maken van vraagstukken rond immigratie en integratie, de arbeidsmarkt en de positie van middeninkomens. "Dat is mijn inbreng aan de verkenner en het is aan de verkenner met welke combinatie zij adviseert om de onderhandelingen te starten."

Naar verwachting zal Schippers in de loop van de dag haar verslag naar de Tweede Kamer sturen. Donderdag debatteert de Kamer over de verkenning waarna er een informateur zal worden aangesteld die zal proberen tot een regeerakkoord te komen.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie