Met 99,9 procent van de stemmen geteld is de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen woensdag uitgekomen op 80,8 procent. 

Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de Verkiezingsdienst van het ANP. Van drie gemeenten ontbreekt nog een volledige telling.

Van de bijna 13 miljoen kiesgerechtigden hebben er ruim 10,4 miljoen een geldige stem uitgebracht. Een kleine 29.000 van die 13 miljoen stemden ongeldig en bijna 15.000 blanco.

Bij de vorige Kamerverkiezingen in 2012 lag de opkomst op 74,6 procent.

Problemen

Tijdens de verkiezingsdag zelf was al duidelijk dat veel mensen hun stem uit wilden brengen. De opkomstpercentages lagen ook gedurende de dag al hoger dan in 2012. 

Op sommige plaatsen was er zelfs sprake van een tekort aan stembiljetten. Enkele gemeenten lieten woensdag daarom in het laatste uur nog nieuwe biljetten aanrukken. In Nijmegen liep de situatie zelfs zo uit de hand dat de gemeente besloot om de stembureaus tot 23.00 uur open te houden. 

Dat besluit werd later weer ingetrokken omdat dit in strijd is met de regels van de Kiesraad, die officieel gaat over de procedures van het stemmen. 

De opvallendste cijfers van de verkiezingsuitslag
De opvallendste cijfers van de verkiezingsuitslag

Excuses

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft zich vrijdag schriftelijk bij de Kiesraad geëxcuseerd voor de verwarrende gang van zaken tijdens de verkiezingsavond in zijn stad. "Ik betreur ten zeerste dat door deze handelwijze kiezers mogelijk niet in staat zijn geweest hun keuze kenbaar te maken'', staat in een brief die is gevoegd bij het officiële proces-verbaal van de verkiezingen in Nijmegen.

Onder meer D66 heeft vragen gesteld over de situatie rond de verkiezingen in de stad. 

Volgens de Nijmeegse burgemeester waren er 130.000 stembiljetten beschikbaar voor de 140.000 stemgerechtigde Nijmegenaren. Maar bijvoorbeeld op het centraal station was de opkomst maar liefst 381 procent. "Toen de vraag om stembiljetten nijpend werd, zijn op het stadhuis stembiljetten gekopieerd en daar bij het bureau neergelegd. Abusievelijk is ambtelijk besloten dat daar ook langer kon worden gestemd", aldus Bruls, die het eerder gecommuniceerde sluitingstijdstip corrigeerde om 21.30 uur. 

Strijd 50PLUS en Partij voor de Dieren

De VVD (33 zetels) kwam uit de bus als winnaar van de verkiezingen, gevolgd door de PVV (20 zetels). CDA en D66 streden lange tijd nog om een extra zetel, maar eindigden beide met 19 zetels. 

Eenzelfde strijd was er ook tussen 50PLUS en Partij voor de Dieren, die beiden hoopten een vijfde zetel te bemachtigen. Na verwerking van de voorlopige uitslagen die vrijdag nog binnenkwamen, blijkt echter dat het verschil onoverbrugbaar is en dat het pleit beslecht is in het voordeel van de Partij voor de Dieren. De partij krijgt 5 zetels, 50PLUS blijft steken op 4 zetels. 

Bekijk alle uitslagen hier: 

Uitslagenkaart

Bron: NU.nl