Het kabinet gaat de kinderpardonregeling niet meer verruimen. Een meerderheid van de Tweede Kamer had hier vorige week om gevraagd. 

"Het kabinet acht de aanstaande kabinetsformatie het geschikte moment om desgewenst de zorgen van de meerderheid van de huidige Kamer te wegen."

Dat schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) maandag in een brief aan de Kamer.

Hij had vorige week al laten weten niet van plan te zijn aan de wens van de Kamermeerderheid te voldoen. Het kabinet heeft de kwestie vrijdag besproken in de ministerraad.

PvdA

In Nederland gewortelde asielkinderen kunnen door het kinderpardon hier blijven. Maar veel aanvragen worden afgewezen. De motie van de ChristenUnie om meer kinderen onder de regeling te laten vallen, kreeg ook steun van regeringspartij PvdA.

Het kinderpardon in de huidige vorm kwam op aandringen van de PvdA in het regeerakkoord. Coalitiepartij VVD ging met tegenzin akkoord. Een Kamermeerderheid is het echter niet eens met de uitvoering van het huidige beleid.

Meewerken

Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) die met het voorstel kwam zei hierover vorige week het volgende: "Ik ben blij dat we eindelijk overeenstemming hebben om het kinderpardon te versoepelen. Om in aanmerking te komen voor het kinderpardon geldt een meewerkcriterium (aan uitzetting, red.) wat zo strikt werd nageleefd dat bijna niemand in aanmerking kwam voor het kinderpardon. Vorig jaar was dat maar één kind."

De Kamer heeft het kabinet opgeroepen het kinderpardon voortaan niet alleen te laten gelden voor asielzoekersgezinnen die zich hebben ingespannen voor hun uitzetting, maar ook voor hen die voor uitzetting beschikbaar waren.

Verkiezingsprogramma's

Dijkhoff ziet er niks in. Hij vindt dat een verruiming van de regeling illegalen stimuleert en beloont om zich niet aan de wet te houden.

Uit de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen blijkt dat de VVD, CDA, PVV en SGP tegen het kinderpardon zijn. PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en Partij voor de Dieren zijn voor. 50Plus heeft geen standpunt in het verkiezingsprogramma.

Wil jij bij belangrijk nieuws in aanloop naar de verkiezingen een pushbericht ontvangen? Klik dan hieronder (in de NU.nl-app) op de filter 'Verkiezingsalert' en kies Mijn nieuws + pushbericht.