De VVD kreeg zondagochtend veel kritiek te verduren in een debat over normen en waarden. Meerdere partijen verwijten de liberalen dat zij op dit punt te weinig hebben gedaan in de afgelopen kabinetsperiode. 

Dat bleek zondag tijdens een debat bij WNL met de nummers twee op de kandidatenlijsten Jeanine Hennis (VVD), Mona Keijzer (CDA), Fleur Agema (PVV), Renske Leijten (SP) en Stientje van Veldhoven (D66).

Hennis stemde in met de stelling: 'Wie zich niet aan onze normen en waarden houdt, hoort hier niet thuis'. "Er zijn mensen die hun middelvinger opsteken naar onze samenleving. Dan hoor je hier niet thuis", aldus Hennis.

Van Veldhoven vroeg zich af waar het liberale geluid van de VVD is gebleven. Bovendien is het volgens haar onduidelijk waar de mensen naartoe moeten; het gaat om derde generatie immigranten. 

"We hebben een wet waar iedereen zich aan moet houden. Doe je dat niet, moet je de gevangenis in. Maar dan hoef je hier niet weg", aldus Van Veldhoven.

SP'er Leijten benadrukt eveneens dat het respecteren van normen en waarden inhoudt dat iedereen gelijk is voor de wet. "De VVD staat opnieuw bovenaan de lijst met de meeste integriteitskwesties. Die mensen worden veroordeeld. Dan zeg je toch ook niet: ga maar weg? Het is een afleidingsmanoeuvre van de VVD."

Teevendeal

Van Veldhoven confronteert de VVD met het ministerie van Veiligheid en Justitie waar onder VVD-leiding "een wereldrecord aan bewindslieden sneuvelden". Zowel Leijten als Van Veldhoven vinden dat het ministerie wel wat minder VVD kan gebruiken.

Hennis vindt het jammer dat het voor haar partij zo rampzalige 'bonnetje' in de Teevendeal er weer bij wordt gehaald. Terwijl de oppositiepartijen daar zo druk mee waren, werd er volgens Hennis op het ministerie druk gewerkt aan oplossingen om bijvoorbeeld cybercrime te bestrijden.

Keijzer vindt dat Hennis als vertegenwoordiger van de partij die zich hoeder van normen en waarden noemt, ook moet voorkomen dat salafisten in het Nederlandse leger komen. 

Het kabinet stelde onlangs dat salafisten, een zeer orthodoxe stroming binnen de islam, voor Defensie blijven werken, ondanks een meerderheid in de de Kamer die dat wil verbieden. "Verbeter de wereld, begin bij jezelf", zegt Keijzer tegen Hennis.

Wassen neus

PVV'er Agema is het ook eens met de stelling, maar vindt dat de VVD juist te weinig doet wanneer het aankomt op het wegsturen van geradicaliseerde Syriëgangers in Nederland. "Je kunt wel zeggen pleur op, maar als je niets doet, is het een wassen neus."

De VVD was als enige regeringspartij bij het debat aanwezig. PvdA's nummer twee Khadija Arib wil als Kamervoorzitter boven de partijen staan en is daarom afwezig.

Wil jij bij belangrijk nieuws in aanloop naar de verkiezingen een pushbericht ontvangen? Klik dan hieronder (in de NU.nl-app) op de filter 'Verkiezingsalert' en kies Mijn nieuws + pushbericht.