Tweederde van de Nederlanders wil in meer of mindere mate dat de AOW-leeftijd weer wordt teruggeschroefd naar 65 jaar, bijkt uit een representatieve peiling van NUpanel onder 4.364 mensen.

Nu ontvangen Nederlanders de oudedagsvoorziening bij het bereiken van de leeftijd van 67 jaar en drie maanden, wanneer je geboren bent na 1954. Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd verder naarmate de gemiddelde leeftijdsverwachting toeneemt.

Ongeveer een derde van de respondenten is het oneens met de stelling 'de AOW-leeftijd moet terug naar 65 jaar'.

De hoogte van de AOW-leeftijd wordt in dit onderzoek door 63 procent als belangrijkste element bij de Tweede Kamerverkiezingen aangewezen als het om werk en pensioen gaat. De hoogte van de pensioenleeftijd (39 procent) en het basisinkomen (27 procent) volgen op plek twee en drie.

Kosten

In de Tweede Kamer willen de PVV, SP en 50Plus de AOW-leeftijd weer terugdraaien naar 65 jaar. De PvdA en D66 pleiten voor een tussenoplossing. Je kunt in deze partijplannen wel eerder AOW krijgen, maar dan wel tegen een korting. 

Het tegenovergestelde, later laten ingaan tegen een hogere AOW-uitkering, is eveneens mogelijk. De VVD biedt alleen deze optie.

De AOW-leeftijd voor iedereen verlagen kost volgens het Centraal Planbureau (CPB) 12 miljard euro per jaar. Hoe de voorstanders dit willen financieren, is niet bekend. 

Donderdag publiceert het CPB de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's. De PVV, 50Plus en Partij voor de Dieren laten dit niet doen. 

Vaste contracten

Een grote meerderheid (72 procent) van het NUpanel vindt dat bedrijven hun medewerkers sneller een vast contract moeten bieden. Dit is een belangrijk politiek twistpunt.

Met name de linkse partijen, PvdA, SP en GroenLinks, vinden dat een contract voor onbepaalde tijd de norm moet zijn. Flexcontracten moeten met financiële prikkels worden teruggedrongen. 

D66 is het daar ook mee eens, maar stelt daar een versoepeling van het ontslagrecht tegenover. Een gruwel voor onder meer de PvdA.

De VVD pleit juist voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Het moet werkgevers vrij staan om meerdere tijdelijke contracten aan hun personeel te geven.

Zes op de tien Nederlanders in dit onderzoek noemen het thema werk en pensioen doorslaggevend voor hun partijkeuze tijdens de verkiezingen op 15 maart. Daarmee wordt dit onderwerp bijna net zo belangrijk gevonden als de gezondheidszorg (64 procent) en als het asielbeleid (62 procent). 

NUpanel

In november startte NU.nl een onderzoek naar de thema's die volgens de lezers centraal moeten staan in aanloop naar de verkiezingen. 

Uit de peiling blijkt dat zorg en asielbeleid de belangrijkste thema's worden. Ook de arbeidsmarkt en veiligheid worden aangemerkt als belangrijkste verkiezingsthema's.

De onderzoeken zijn uitgevoerd in samenwerking met Necker van Naem.

Wil jij bij belangrijk nieuws in aanloop naar de verkiezingen een pushbericht ontvangen? Klik dan hieronder (in de NU.nl-app) op de filter 'Verkiezingsalert' en kies Mijn nieuws + pushbericht.