Niet van individuele bezoekers. We zien hoe vaak artikelen gelezen zijn of hoeveel bezoekers naar de rubriek Economie gaan. We zien niet wat één persoon doet. Alle data zijn geanonimiseerd en bovendien is het voor ons niet interessant om te weten wat één specifieke bezoeker doet.