Voor NU.nl is het belangrijk te blijven investeren in het verbeteren van de website en het belangrijkste nieuws voor jou gratis aan te bieden. Daar is geld voor nodig. Geld dat we halen uit advertentie-inkomsten. Door in te loggen op NU.nl zorg je ervoor dat we advertenties voor een hogere prijs kunnen verkopen. Dat doen we natuurlijk niet door jouw persoonlijke gegevens te delen met of te verkopen aan andere bedrijven. Je leest er hier nog meer over.