Werkgeversorganisatie OSB heeft vijf grote schoonmaakbedrijven bereid gevonden om een nieuwe baan te zoeken voor de externe schoonmakers die de V&D-panden schoonmaakten.

Daarmee geeft OSB gehoor aan de oproep die CNV-bestuurder Jan Kampherbeek eerder maandag deed. Door het faillissement van V&D dreigen 197 externe schoonmakers hun baan te verliezen.

Zij zijn nu nog in dienst bij schoonmaakbedrijf GOM. De vakbondsbestuurder verwacht dat dit bedrijf nog ongeveer de helft van de schoonmakers zelf kan onderbrengen op een andere locatie. De rest moet waarschijnlijk op zoek naar ander werk.

"Als iedereen zich inspant, moet het lukken om alle schoonmakers binnen twee maanden weer aan een nieuwe baan te helpen", zei Kampherbeek.

"Daarbij is de hulp van de sector echt nodig. Eén bedrijf kan in z'n eentje zoveel werknemers niet herplaatsen, maar in de sector moet er voor hen voldoende ruimte zijn. Zeker omdat het om ervaren mensen gaat."

Video: Hoe werkt een faillissement?

Animatie: In60seconds

Medewerking

Na die oproep vroeg voorzitter Piet Adema van OSB de vijf grote schoonmaakbedrijven Asito, CSU, Facilicom, Hago en ISS om hulp bij het vinden van nieuwe banen.

"Al deze bedrijven hebben direct medewerking toegezegd. Dit betekent dat voor de schoonmakers die nu werkloos dreigen te worden, gezocht wordt naar nieuwe werkplekken", aldus OSB.

De organisatie gaat snel met de schoonmaakbedrijven en betrokken vakbonden praten over de mogelijkheden.

Glazenwassers

OSB vraagt daarnaast ook aandacht voor de glazenwassers die bij de failliete keten de ramen schoonmaakten. "We hebben helaas geen banen voor alle V&D-medewerkers, maar ik ben blij dat we de schoonmakers kunnen helpen", meent Adema.

"Door als branche met de schoonmaakbedrijven en de vakbonden op te trekken, verwacht ik dat we deze mensen aan het werk kunnen houden."