De Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) vindt dat er pas weer zaken gedaan kunnen worden met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, als het COA zijn excuses maakt bij de gemeente. De grootste raadsfractie in Houten noemt het 'ondenkbaar' in zee te kunnen gaan met een organisatie die 'bewonersparticipatie volledig lijkt over te slaan'.

Het COA heeft een overeenkomst gesloten met hotel Van der Valk in Houten voor de opvang van 135 asielzoekers deze maand en daarna voor nog eens zestig vluchtelingen voor de periode van een half jaar. Hierover was het gemeentebestuur vooraf niet ingelicht, tot grote verontwaardiging van burgemeester Gilbert Isabella. Die voelde zich gepasseerd.

Hij reageerde vooral getergd, omdat de gemeente ook al maanden met het COA in gesprek is over structurele opvang van vluchtelingen over een langere periode van vijftien jaar aan de Essenkade. "Zo ga je niet om met het lokaal bestuur", aldus de burgemeester.

In schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur keurt ITH de handelwijze van het COA ook af. Raadslid Sjoerd Kasius: "De gemeente zit op dit moment met ditzelfde COA om de tafel om afspraken te maken over de opvang van statushouders op de locatie Essenkade. Wat zegt dit over de betrouwbaarheid van het COA, dat zij tijdens deze gesprekken achter de rug van de gemeente om vluchtelingen tijdelijk huisvest bij Van der Valk?"

ITH legt een verband met de ontwikkelingen in Tubbergen, waar het Rijk tegen de wil van de gemeente in een hotel heeft gehuurd voor de huisvesting van 150 tot 300 asielzoekers. Kasius: "Hoe groot acht het college van burgemeester en wethouder de kans dat dit ook in Houten zal gebeuren? En wat is in dat geval de opstelling van het college?"