Een financiële meevaller voor inwoners aan de grachten in Utrecht. De gemeente Utrecht maakte woensdag bekend te gaan meebetalen aan het waterdicht maken en herstellen van de werfkelders.

Het hoort bij de afspraken die met keldereigenaren zijn gemaakt over het herstellen van de kelders. De gemeente werkt aan een voorlopige financiële regeling die in het najaar van 2022 ingaat en tot 2024 geldt.

Maar wat houdt die regeling concreet in? De gemeente gaat de helft van de kosten van normaal onderhoud aan het keldergewelf en de bijbehorende muren en funderingen betalen. Ook aan het eventueel waterdicht maken van de kelders betaalt de gemeente voor 50 procent mee. De schade die is toe te schrijven aan de gemeente zelf, is volledig voor de rekening van de gemeente, belooft zij.

Aan de herstelwerkzaamheden voor schade aan het keldergewelf, muren en fundering, betaalt de gemeente 90 procent mee. Hiervoor geldt wel een maximum van 250.000 euro per kelder.