Altijd rees de vraag of Utrecht nu echt de snelst groeiende stad is in Nederland, maar nieuw onderzoek van statistiekbureau CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakt een einde aan die twijfel. De komende jaren zal het aantal inwoners van de Domstad met meer dan 26 procent stijgen, relatief gezien het meeste van alle gemeentes.

Dat betekent concreet dat er plaats gemaakt moet worden voor meer dan 94.000 extra inwoners. En dat terwijl uit een vorige bevolkingsprognose, in 2021, nog naar voren kwam dat Utrecht de komende jaren minder hard zou groeien. Onder meer een hogere sterfte door corona en minder vestiging van mensen vanuit het buitenland werden als oorzaken aangewezen.

Utrecht groeit dus relatief het hardst van alle gemeentes, maar ook Amsterdam kan er wat van. De hoofdstad zal naar verwachting in 2030 de magische grens van één miljoen bewoners passeren.

De onderzoekers hebben hier wel een verklaring voor: "De inwoners van de grote steden zijn relatief jong en groeien doordat er per saldo meer kinderen worden geboren dan er mensen overlijden. Ook hebben ze een grote aantrekkingskracht op immigranten, onder wie arbeidsmigranten uit de EU, expats en internationale studenten."

Volgens het onderzoek telt Nederland in 2035 18,9 miljoen inwoners. Dat is 1,3 miljoen meer dan begin 2022. Maar deze cijfers liggen niet vast. Ontwikkelingen zoals immigratie en woningbouw maken het moeilijk om te voorspellen. In het noorden en oosten van het land zal een aantal gemeenten juist krimpen, blijkt uit het onderzoek, vaak door vergrijzing.