Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in Utrecht voelen zich veiliger op straat als zij een bodycam dragen op hun uniform. Utrechts burgemeester Sharon Dijksma wil daarom elke boa die hierom vraagt voortaan toestaan van het middel gebruik te maken.

"Agressie en geweld tegen onze medewerkers tolereer ik niet", schrijft Dijksma aan de gemeenteraad. Zij noemt de bodycam een beschermingsmiddel dat zich in verschillende 'cases' als effectief heeft bewezen. Als voorbeeld daarvan herinnert ze aan verschillende incidenten in coronatijd, toen toezichthouders op straat werden bespuugd bij het handhaven van de coronamaatregelen. "Ik ben content dat het middel bijdraagt aan de preventieve werking op agressie en het verhogen van het veiligheidsgevoel."

De Utrechtse boa's mochten sinds afgelopen zomer op proef de bodycam gebruiken. Tegelijk startte er een onderzoek naar het effect van deze maatregel. De resultaten uit die proefperiode onderstrepen wat Dijksma betreft dat de bodycam een zinvolle toevoeging is aan de uitrusting van boa's.

Drie jaar geleden drong de SP-fractie in Utrecht hier voor het eerst op aan. Die stelde vast dat bezuinigingen op de politie ertoe hadden geleid dat de druk op boa's evenredig toenam. Zij werden vaker op straat met geweld en agressief gedrag geconfronteerd. Het simpelweg zien van de bodycam blijkt er in veel gevallen al voor te zorgen dat iemand zijn gedrag aanpast en inbindt. Dat geeft de ambtenaar in kwestie een veiliger gevoel.

Hij mag de camera overigens pas inschakelen als hij dat vooraf aankondigt. Uit de beelden die dan worden gemaakt, kan later lering worden getrokken over situaties waarin boa's terecht kunnen komen en hoe daarin te handelen. De bodycamera's kunnen ook helpen bij het beoordelen van klachten van Utrechters tegen het handelen van boa's.