Mannen kunnen vanaf morgen, vrijdag 13 mei, niet meer ongehinderd langs de Stadhuisbrug over de Oudegracht lopen. Van 15.00 tot 17.00 uur worden zij namelijk vanaf een scherm live nageroepen door een vrouw.

Op deze manier geeft burgemeester Sharon Dijksma de aftrap van de campagne die aansluit bij de nieuwe aanpak Straatintimidatie waarbij jongens en mannen centraal staan.

Bedreigend

"De helft van alle Utrechtse vrouwen en meisjes wordt regelmatig geïntimideerd op straat. Dat is onacceptabel. Uit onderzoek blijken mannen vaak de dader van dit gedrag. Met deze actie laten we mannen voelen hoe ongemakkelijk en soms zelfs bedreigend straatintimidatie is."

Belangrijke rol

De mannen die tijdens de actie op 13 mei worden 'lastiggevallen', worden opgevangen door medewerkers van de gemeente. Zij leggen uit wat het doel is van deze actie. Vervolgens vragen zij aan de lastiggevallen mannen hoe ze zich voelden en of zij zich zelf ook wel eens schuldig hebben gemaakt aan straatintimidatie. Ze worden erop gewezen dat zij een belangrijke rol spelen in de oplossing. Bijvoorbeeld door hun vrienden erop aan te spreken als die dit gedrag vertonen.