Het Utrechtse stadsbestuur gaat aan de slag met de alternatieve invulling van de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. In het regeerakkoord werd onlangs duidelijk dat de verbreding van de snelweg niet door hoeft te gaan, mits de regio een vergelijkbaar plan maakt binnen de 'bestaande bak'.

De gemeente en provincie pleiten al langer voor een alternatieve manier om de A27 te verbreden. Onlangs bleek uit het regeerakkoord dat de verbreding van de A27 niet door hoeft te gaan als de regio zélf met een vergelijkbaar plan komt, waarmee de verkeerscapaciteit in dit gebied alsnog wordt opgehoogd.

Het college schrijft dan ook dat zij het belang zien van 'een goede bereikbaarheid en de rol die de Ring Utrecht heeft', en geeft aan graag op zoek te willen gaan naar een voorstel dat deze bereikbaarheid op gelijkwaardige wijze oplost.

Het college wil de grote verstedelijkingsplannen en mobiliteitsinvesteringen van het regeerakkoord meenemen in het nieuwe voorstel.

Het verbeteren van het openbaar vervoer rondom de stad is een belangrijke factor in dit alternatieve scenario. De gemeente wil investeringen doen in het ov-netwerk om de nieuwe woongebieden (Groot Merwede, Lunetten-Koningsweg, USP en mogelijk Rijnenburg in de toekomst) goed bereikbaar te maken en 'de druk op de Ring Utrecht te verminderen'.

Het voorstel dat het college zal doen zal uitgaan van de 'bestaande bak van de A27', in plaats van de verbreding daarvan. In de brief valt te lezen dat er waarschijnlijk wel meerdere varianten van het voorstel uitgewerkt zullen worden, zoals een overkapte bak, een deels ondertunnelde A27 en een bestaande bak zonder overkapping. Bereikbaarheid, leefbaarheid en 'maximale synergie met het te ontwikkelen ov-netwerk en de nieuwe woongebieden' spelen hierin een belangrijke rol.