Als Utrecht niet wil, dan doen we het zelf. Zo redeneerden inwoners van het wijkje Welgelegen. Ze maakten een eigen visie over waar gebouwd moet worden in het gebied ten zuiden van de Utrechtse Ravellaan.

Als Utrecht niet wil, dan doen we het zelf. Zo redeneerden inwoners van het wijkje Welgelegen. Ze maakten een eigen visie over waar gebouwd moet worden in het gebied ten zuiden van de Utrechtse Ravellaan.

In hun eigen visie schrijven bewoners dat er beter gebouwd kan worden aan de Ravellaan 96, waar een voormalig gemeentekantoor staat. Daar kunnen een school en een klein gezondheidscentrum komen met, op de plek van het kantoor, een of twee wooncomplexen. Vier kantoren langs de Weg der Verenigde Naties kunnen op termijn ook veranderen in wooncomplexen.

Voordeel van niet bouwen op het Rachmaninoffplantsoen is volgens de bewoners dat het Hommelbosje wordt ontzien. En door enkele parkeerplekken op te offeren voor groen, kan een groene corridor gemaakt worden naar een tweede stukje Hommelbos aan de andere kant van de parkeerplaats.

De bewoners hebben hun visie opgestuurd naar de raad en burgemeester en wethouders.