Een kleine tweehonderd mensen hebben vanavond gedemonstreerd tegen het opkomende fascisme dat volgens hen ook aan Utrecht niet voorbij gaat. Een uit voorzorg aanwezige politiemacht zag hoe een clash tussen extreemrechts en -links tot nu toe uitbleef.

Aanleiding tot het protest van een groep ongeruste Utrechters was de fakkeloptocht die afgelopen week door de binnenstad trok. Daarin klonk protest tegen de coronamaatregelen, maar ook uitgesproken rechts-extreme opvattingen kregen de ruimte. Zo werd er een NSB-vlag in de optocht meegedragen over de Maliebaan, waar in oorlogstijd het hoofdkwartier van de NSB was gevestigd.

Gevreesd werd vooraf dat het tijdens de demonstratie tegen fascisme zou komen tot een treffen dus extreemrechts en -links. Antifascisten verenigd in het activistische Antifa waren naar de Neude gekomen vanwege vermeende geruchten dat leden uit extreemrechtse hoek naar de demonstratie zouden komen om te rellen.

De beide groeperingen troffen elkaar niet tijdens de demonstratie. De politie was dan ook in groten getale aanwezig om te voorkomen dat mensen van het Vredenburg - waar weer een klein coronaprotest plaatsvond - naar de Neude konden komen.

Na afloop van de bijeenkomst op de Neude vertrokken de meeste demonstranten naar huis, maar trokken zowel aanhangers van Antifa als een groep opponenten zich rond het Utrecht CS. Daar bleef het nog enige tijd onrustig, maar volgens de woordvoerder van burgemeester Sharon Dijksma hebben provocaties over en weer niet geleid tot meer onrust en zijn demonstranten van beide zijden uiteindelijk vertrokken zonder dat politie-ingrijpen nodig was.