De huidige verouderde bedrijfspanden en garageboxen aan de Jutfaseweg 178 maken in 2023 plaats voor ruim veertig woningen, kantoorpanden en openbaar groen. De gemeente Utrecht heeft de bouwenvelop met uitgangspunten vastgesteld, waardoor het bestemmingsplan kan worden gemaakt.

Op het terrein van de voormalige tegelfabriek zullen 35 duurzame koopwoningen komen, waarvan 19 in het midden-segment. Daarnaast wordt het monumentale pand gerenoveerd en is de wens om er kantoorruimte, zes onzelfstandige woningen en twee zelfstandige woonruimten in te realiseren. Het college heeft voor de vaststelling van de bouwenvelop onder meer gekeken naar de wensen van omwonenden.

Het doel is om minimaal 55 procent van de koopwoningen in de middencategorie te bouwen. Het gaat in dit geval om 19 woningen. Dit betekent dat mensen met een middeninkomen voorrang krijgen bij de aankoop. Om investeerders buiten de deur te houden, worden een zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding opgenomen in de koopcontracten.

In de nieuwe plannen zal de oude fabriek vrij komen te liggen van de omliggende bebouwing. Het binnenterrein wordt toegankelijk gemaakt. Bewoners kunnen zo op eigen terrein parkeren en het zal zorgen voor meer openbaar groen. Deze ontwikkeling sluit volgens de gemeente aan op haar ambities, zoals vastgelegd in 'Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen' en de 'Woonvisie'.

Door het realiseren van het groene gebied wordt er een ontmoetingsplek gecreëerd voor de nieuwe en huidige bewoners van het gebied. 'Ook worden er mogelijkheden gecreëerd voor sport, spel en beweging', schrijft het college.

Nu de bouwenvelop is vastgesteld, wordt het bestemmingsplan uitgewerkt. Dat wordt naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeente verwacht dat de aannemer in 2023 kan beginnen met de bouw van de woningen.