Utrechtse moskeeën blijven vrij in het doen van gebedsoproepen. Volgens het gemeentebestuur is het niet nodig hiervoor nadere regels op te stellen.

De fractie van de PVV in de gemeenteraad vroeg onlangs de 'keiharde gebedsoproepen' aan te pakken. De gemeente zou in de algemene plaatselijke verordening (apv) regels kunnen opnemen over geluidsniveau en frequentie van de oproepen.

Volgens het college van burgemeester en wethouders hebben moskeeën contact met de buurt over gebedsoproepen. "Naar aanleiding van gesprekken met de buurt hebben sommige moskeeën de frequentie en/of het volume van de oproepen verlaagd en/of de richting waarop de geluidsinstallatie wijst aangepast." Aanleiding om de regels aan te passen is er daarom niet, aldus het college.

Niet alleen de PVV roerde zich onlangs in de discussie rond gebedsoproepen. Volgens de fractie van Denk zijn niet alle moskeebesturen op de hoogte van de vrijheid om oproepen met versterkt geluid te doen. De partij vroeg burgemeester Sharon Dijksma de besturen hierop te wijzen.

Volgens de burgemeester is dat niet nodig. "De moskeeën zijn zich bewust van hun recht om op te roepen tot het gebed." Of ze daar gebruik van willen maken bepalen ze zelf.