Veel Utrechtse gemeente dubben nog over het verzoek van Justitie-minister Ferd Grapperhaus om op korte termijn extra opvang te regelen voor vluchtelingen. Utrecht had al toegezegd het oude pand van Holland Casino in te richten, de gemeente Utrechtse Heuvelrug doet met honderd extra opvangplekken in het AZC in Leersum een extra inspanning.

Grapperhaus vraagt op korte termijn om 800 extra plekken, en op termijn moeten daar bovenop nog 1500 extra opvangplekken geregeld worden. De gemeenten Utrecht (500) en Utrechtse Heuvelrug (100) komen het eerst over de brug. In het voormalige casino naast de Jaarbeurs komen vanaf half november de eerste vluchtelingen, het gaat om gezinnen. Utrechtse Heuvelrug breidt de bestaande capaciteit van het AZC in Leersum uit, de gemeente hoopt dat de benodigde plekken voor het einde van het jaar beschikbaar zijn.

Andere gemeenten rond Utrecht zijn nog niet zover. Stichtse Vecht zegt de vraag of het vluchtelingen op gaat vangen nog niet te kunnen beantwoorden. Houten spreekt van een 'complexe vraag', maar zegt ook bereid te zijn mee te werken. Nieuwegein is er nog niet uit. "We zijn nu aan het inventariseren met andere gemeenten in de regio wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld een sporthal aanwijzen heeft natuurlijk wel consequenties, zeker als het om een langere tijd gaat. We hebben ook geen leegstaande sporthallen. Buiten dat je je afvraagt of je de mensen hier wel wilt opvangen. Wij kijken nu: wat kunnen we doen op een goede manier die passend is?"

Culemborg zegt met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers in gesprek te zijn om te kijken of kleinschaligere opvang op korte termijn haalbaar is om de AZC's te ontlasten. "We onderzoeken in de tussentijd wat we kunnen doen om meer statushouders op te vangen. Zodat in AZC's meer ruimte komt voor noodopvang. Veel statushouders wachten nu in de noodopvang op een woning. Daarin kan onze gemeente hopelijk een rol spelen."