Het plan voor de fietsroute Amersfoort- Utrecht is op sommige punten aangepast. Er worden onder andere drempels aangelegd op de Paltzerweg en de Beaufortlaan in Soestduinen zal geen fietsstraat meer worden.

Dat is besloten nadat omwonenden, belanghebbenden en aanwonenden in de gemeenten De Bilt, Amersfoort en de provincie Utrecht afgelopen juni de kans kregen om inbreng te geven. Op sommige punten heeft de provincie het plan voor de fietsroute hierop aangepast.

Naast de drempels op de Paltzerweg die worden aangelegd om de verkeersveiligheid te vergroten, krijgen de parkeerplaatsen en inritten aan de snelfietsroute in Bilthoven een waterdoorlatende verharding. Dit zou volgens de provincie een oplossing bieden voor de waterproblematiek. De verharding zorgt ervoor dat regenwater direct en optimaal de bodem in kan stromen.

Geen rood asfalt

In Soestduinen krijgt de Beaufortlaan geen rood asfalt waardoor deze laan geen fietsstraat zal worden. Er komt geen voorrang op de zijstraten en geen voetpad. Volgens de provincie blijft de kwaliteit van de fietsroute door deze maatregelen overeind.

De realisatieovereenkomst voor de snelfietsroute is eind 2020 ondertekend door de betrokken gemeentes en de provincie Utrecht. Oplevering van de 20 kilometer lange route staat gepland voor 2022.