Diverse Utrechtse bedrijven zijn afgelopen week betrapt op illegaal gokken, illegale bewoning en andere overtredingen die duiden op criminele nevenactiviteiten. Dat blijkt na controles van onder andere de gemeente Utrecht, de politie en douane.

De controles zijn onderdeel van de strijd tegen criminelen die voor hun activiteiten gebruikmaken van legale bedrijven.

Bij een deel van de 90 bedrijven waar afgelopen week controles zijn uitgevoerd werden overtredingen vastgesteld zoals illegaal gokken, illegale bewoning en er waren meerdere overtredingen van de milieuwetgeving en van het Digitaal Opkopers Register (DOR).

Brandveiligheid

Een aantal bedrijven gebruikt het gebouw anders dan in het bestemmingsplan staat en de brandveiligheid was niet overal op orde. Ook worden meerdere onderzoeken gestart naar fraude met uitkeringen. Stedin constateerde dat een aantal stroomaansluitingen niet klopte en de politie nam een voertuig in beslag.

Het team dat de controles uitvoert, bestaat uit medewerkers van het Bestuurlijk Utrechts Interventieteam, politie, douane, Stedin, UWV, RUD en de Kansspelautoriteit. Samen controleren ze onder andere of de vergunningen, wet-en regelgeving en de stroomaansluitingen kloppen.

Meldingen

De overheid wil door middel van deze bedrijfscontroles ondernemers helpen om weerbaarder te worden tegen criminaliteit en bedrijventerreinen veiliger maken. De controles worden gedaan op basis van meldingen van Utrechters.

De gemeente controleerde dit jaar al 300 Utrechtse bedrijven, van garageboxen tot bedrijfsverzamelgebouwen. Er werden verschillende overtredingen geconstateerd, zoals verkeerd opgeslagen lachgas, illegaal gokken, materiaal voor het kweken van hennep, geen goede brandveiligheid en milieuovertredingen.

De gemeente vraagt inwoners en ondernemers om vermoedens van criminaliteit altijd te melden bij politie, een wijkagent of anoniem.