Het trambedrijf van de provincie Utrecht start maandag 18 oktober met het plaatsen van smeerinstallaties in IJsselstein om een eind te maken aan het door veel inwoners als irritant ervaren gepiep.

De provincie hoopt dat in de week van 22 november de laatste smeerinstallatie in dienst wordt gesteld. De week erna gaan de trams ook na tien uur 's avonds weer rijden tussen Nieuwegein-Centrum en IJsselstein. Sinds 11 juli rijden er op dat traject nu vervangende bussen.

Bij de eerste drie locaties - Praagsingel, Van de Poststraat (halte IJsselstein-Binnenstad) en Duizendblad - start de aannemer met ingang van 18 oktober met de voorbereidingen. Dit zijn boringen in het spoor die nodig zijn voor een goede koppeling van de smeerinstallaties. Dit werk begint rond 22.00 uur 's avonds.

Om veiligheidsredenen en omdat overdag de trams rijden is het noodzakelijk dat dit boorwerk in de nacht wordt uitgevoerd. Het is de bedoeling om dit boorwerk in één nacht af te ronden, maar het kan zijn dat het nodig is om daarvoor twee nachten te benutten. Aansluitend zal de bekabeling worden aangebracht.

Op deze drie locaties in IJsselstein worden in de week van 1 november de smeerinstallaties in bedrijf gesteld. Deze worden tevoren getest en ook na afloop gecontroleerd om te zorgen voor een optimale afstelling. Nadat de installatie naar tevredenheid werkt en is aangezet, beëindigt op dit gedeelte van de trambaan het handmatig smeren.

Vervolgens zullen in IJsselstein ook smeerinstallaties worden geplaatst op de andere drie van de zes locaties: Baronieweg, Groene Dijk en Achterveld. De verwachting is dat de smeerinstallaties op deze locaties uiterlijk in de week van 22 november in bedrijf zijn gesteld. Op maandagavond 25 oktober is er tussen half acht en negen in het Fulcotheater een inloopbijeenkomst van de provincie voor geïnteresseerden en bewoners nabij de trambaan.