Het voormalig studentencomplex aan de Utrechtse Archimedeslaan is opnieuw gekraakt. Het gebouw zou gesloopt worden, maar dat is nog niet gebeurd.

De krakers vinden dat er teveel leegstand in Utrecht is, terwijl er een groot tekort aan woningen bestaat. Met hun actie willen ze 'aantonen dat kraken nog steeds een legitieme optie is in het aankaarten en bestrijden van de huizencrisis en dakloosheid'. "Omdat de leegstand voortduurt en de vergunningen nog niet zijn afgegeven, willen de krakers de panden weer in gebruik nemen en beschikbaar maken voor huisvesting."

In 2019 moesten honderden studenten verhuizen, omdat het gebouw in de wijk Rijnsweerd gesloopt zou worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Daarvoor is een geluidswal nodig tussen het terrein en het naastgelegen snelwegknooppunt Rijnsweerd.

Elf jaar geleden

De stikstofcrisis heeft ervoor gezorgd dat de verbreding van de A27 vooruit is geschoven en dus wordt ook de geluidswal niet gebouwd. Het project ligt daardoor stil.

In mei werd het complex ook gekraakt. De politie kwam toen direct in actie en hield meerdere krakers aan. Het is vandaag precies elf jaar geleden dat het kraakverbod is ingevoerd.