Een ondergrondse hoogspanningsverbinding van 150.000 volt is in het zuiden van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn in gebruik genomen. De ondergrondse verbinding vervangt de vier bovengrondse masten die naast de Strijkviertelplas staan, zodat er op die plaats een nieuw woonwijkje, genaamd Rijnvliet, gebouwd kan worden.

De vier hoogspanningsmasten maken plaats voor een klein wijkje met 28 woningen. Maar voor de bouw kan beginnen moeten de nieuwe hoogspanningsverbindingen verplaatsen van boven de grond naar ondergronds. De afgelopen maanden is er daarom hard gewerkt om het terrein in orde te maken.

Terwijl de werkzaamheden bezig waren, bleef de al bestaande hoogspanningsverbinding in bedrijf. Om te voorkomen dat omwonenden en bedrijven hinder zouden ondervinden van de transitie, bleef de al bestaande hoogspanningsmast tijdens de werkzaamheden in bedrijf.

Inmiddels ontvangen de bewoners van Leidsche Rijn geen elektriciteit meer via de vier hoogspanningsmasten naast de Strijkviertelplas. Daarom worden deze masten nog deze week weggehaald.