Utrechtse gemeenten onderzoeken de komende maanden gezamenlijk welke huisvesting voor statushouders en asielzoekers het beste is om sneller te integreren. Kleinschalige opvang is een optie.

De huidige extra instroom van asielzoekers naar ons land maakt deze zoektocht nog noodzakelijker. De gemeenten bekijken verschillende mogelijkheden en plekken in de provincie. Een van de opties is een vernieuwend model van kleinschalige opvanglocaties voor asielzoekers, naast de al bestaande grootschalige.

Alle provincies in Nederland moeten extra statushouders en asielzoekers opvangen en een dak boven het hoofd geven. Ondanks die urgentie kiezen de regio's Utrecht en Amersfoort voor oplossingen voor de middellange termijn. Dit zorgt naar verwachting voor een meer robuuste en flexibele opvang, die kan meebewegen met groeiende of afnemende aantallen asielzoekers.

Regionale opvanglocaties huisvesten asielzoekers die een grote kans maken op een verblijfsvergunning. Dat gebeurt dichtbij de plek waar ze uiteindelijk komen te wonen. Het realiseren van meerwaarde voor buurt en bewoners staat centraal.

Utrecht verkent samen met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de mogelijkheden om dit soort opvanglocaties in de toekomst anders vorm te geven. Met samenwerkende, kleine locaties, die verspreid zijn over de regio en zo'n 120 tot 150 asielzoekers huisvesten. Of een mix mogelijk is met andere doelgroepen, zoals jonge woningzoekenden, wordt bekeken.

De huisvesting van statushouders is in de overspannen woningmarkt een uitdaging. Utrecht wil daarom versneld woningen toevoegen en zogeheten flexbouw: snel te bouwen woningen die ook eenvoudig te verplaatsen zijn. Daarnaast wordt gekeken naar het slimmer benutten van bestaande gebouwen en locaties.