Het Griftpark is 's nachts tijdelijk verboden gebied. Misschien dat een groep mensen juist dáárom de kans schoon zag om een inbraakpoging te doen in een restaurant aldaar. Zij waren niet de enigen die lak hadden aan het parkverbod. Verderop zat een man een fikkie te stoken in een voetbalkooi.