De actie om het aantal Vrienden van de Domkerk uit te breiden, werpt vruchten af. "In de afgelopen maanden zijn er veel nieuwe vrienden bijgekomen, zo'n 150 tot 200'', zegt Bart van Meegen, voorzitter van de Vrienden van de Domkerk.

"Zowel bestaande vrienden als nieuwe vrienden geven ook grotere giften. Ook zijn er grote gevers, die we Domdragers noemen, die structureel 250 euro per jaar doneren.″

Begin dit jaar dreigde de Domkerk de deuren mogelijk te moeten sluiten. Er was een tekort van meer dan twee ton, doordat de kerk lang dicht moest vanwege de coronacrisis. Inkomsten uit het verhuren van de kerk en van toeristen, als ook de giften van bezoekers vielen weg. Voor de coronacrisis trok de Domkerk gemiddeld meer dan 350.000 bezoekers, vorig jaar waren dat er slechts 100.000.

"Dat tekort is deels gecompenseerd. Maar het is nog niet helemaal goed gemaakt. Structureel zal er extra geld nodig zijn voor onderhoud en restauratie.″

De Domkerk heeft naar schatting nu zo'n kleine 1100 vrienden. Het streefgetal is 2000 vrienden. "Dat is ambitieus. Dat is een doel voor de langere termijn. We zijn ook op Facebook bezig vrienden te werven. Voor de vrienden willen we meer activiteiten organiseren, lezingen en bijeenkomsten'', zegt Van Meegen.

Subsidieaanvraag

Na overleg met de gemeente heeft de Domkerk, in het kader van de steunmaatregelen, een subsidieaanvraag ingediend. "In augustus krijgen we daar uitsluitsel over. We hebben goede hoop. Het tekort zou dan voor een groot deel zijn weggewerkt'', zegt Frans Ritmeester, directeur van de Protestantse Gemeente Utrecht.

In de afgelopen tijd is het toilettenblok in de kerk gerenoveerd. "We zijn daarmee klaar om het nieuwe evenementenseizoen in te gaan. We hopen dat er straks weer grotere evenementen in de kerk georganiseerd kunnen worden, maar dat is afhankelijk van het coronabeleid'', aldus Van Meegen.