In een weiland waar nu nog schapen grazen, wil de Utrechtse Stichting Studenten Huisvesting (SSH) acht- tot negenhonderd studentenwoningen bouwen. De gemeente is enthousiast over het vijfde studentencomplex (High Five) op het Utrecht Science Park.

Utrecht heeft een groot tekort aan studentenwoningen. Met de bouw van een nieuw wooncomplex in een weiland aan de Cambridgelaan wordt hier volgens wethouder Klaas Verschuure (D66) iets aan gedaan. "SSH helpt met dit project om die druk te verminderen. Bovendien zorgt het voor extra dynamiek en levendigheid in het Utrecht Science Park. Als er meer mensen wonen, is het voor ondernemers (horeca en winkels) ook aantrekkelijk om zich daar te vestigen."

De twee woontorens worden maximaal 74 meter hoog. De torens hebben een gedeelde plint waarin naast woningen ook gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen voor bewoners komen. In dit deel van het complex komen ook voorzieningen voor een breder publiek, zoals horeca en sport.

Tien van de studentenwoningen zijn bedoeld voor mindervalide studenten. Deze woningen zijn bewoonbaar voor mensen met een rolstoel of een rollator. De bouw begint waarschijnlijk eind 2022.