De Oudwijkerdwarsstraat in Utrecht-Oost, die volgens bewoners een racebaan is geworden, gaat waarschijnlijk opnieuw op de schop. De gemeente is gevoelig voor de klachten van bewoners en onderzoekt of de straat kan worden voorzien van échte wegversmallingen en wegmarkeringen.

Begin juni trokken bewoners in het AD aan de bel: de Oudwijkerdwarsstraat was na een grote herinrichting veranderd in een brede strook asfalt waar automobilisten vrijwel ongehinderd het gaspedaal konden intrappen. Zo waren verkeerssluizen verdwenen en waren de wegversmallingen die daarvoor terugkwamen volgens de bewoners zo breed dat er 'drie auto's tegelijk doorheen konden'.

En dat in een straat waar maar 30 kilometer per uur mag worden gereden, constateerden de bewoners verbaasd. Hun kritiek had effect: de gemeente ging met ze in gesprek. En laat weten te werken aan verbeteringen.

Volgens gemeentewoordvoerder Gerrit-Jan Kleinjan wordt onder meer gekeken naar betere wegversmallingen en markeringen. Dat gebeurt wel in overleg met nood- en hulpdiensten en de busmaatschappij. "Als dit overleg is afgerond, dan presenteren we de aanpassingen aan de buurt." Buurtbewoner René Kruip vindt het 'positief' dat er nu iets gebeurt. "Maar we moeten wel afwachten wat het uiteindelijke plan wordt."