De School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO) in Utrecht is nog steeds 'zeer zwak'. De onderwijsinspectie stelt de scholen en besturen van SvPO voorlopig onder verscherpt financieel toezicht.

Dat meldt onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer. De stichting verloor maandag een rechtszaak waarmee ze openbaarmaking van inspectierapporten over haar acht scholen wilde voorkomen.

Drie scholen kregen het oordeel 'zeer zwak'. Die in Utrecht is voor de tweede keer als zeer zwak beoordeeld. SvPO zit nu drie jaar in het gebouw aan de Weerdsingel. De middelbare school die zich profileert met kleine klassen en intensief onderwijs, groeide in die tijd uit tot een populaire plek. Maar sinds 2019 rommelt het. Verschillende ouders haalden hun kind van de SvPO omdat ze de sfeer niet veilig vonden, zo vertelden ze aan het AD. En in oktober bestempelde de onderwijsinspectie de school in een vernietigend rapport als 'zeer zwak'.

Ook in een tweede inspectieronde blijft dat oordeel dus staan. Daarnaast ziet de inspectie bij het schoolbestuur financiële risico's, onder meer bij de huisvesting, schrijft Slob. De inspectie oordeelt verder dat het intern toezicht niet deugdelijk en onafhankelijk functioneert en dat de medezeggenschapsraden "onvoldoende in dialoog zijn" met bestuurder en schoolleiding, aldus de bewindsman. "Hoewel de scholen worden bestuurd door acht verschillende besturen, bestaan al deze besturen uit dezelfde persoon", merkt hij op.

In augustus wordt door een rechter naar de inhoud van de rapporten gekeken, hetgeen tijdens de laatste zaak niet is gebeurd omdat die zich daar niet voor leende. De stichting zegt dat er naar haar als nieuwe instelling strenger lijkt te worden gekeken dan naar andere onderwijsinstellingen.