Snorscooters rijden in Utrecht per 30 september niet langer meer op het fietspad, maar op de rijbaan. Volgens de gemeente Utrecht wordt hierdoor het verkeer veiliger en zorgt het voor een afname van overlast.

Ondanks alle weerstand moeten de snorscooters toch naar de rijbaan. Per 30 september 2021 rijden snorscooters (blauw kenteken) op een aantal wegen in de stad Utrecht op de rijbaan met een helm op, net als bromfietsers (geel kenteken). Op het voorlopige verkeersbesluit voor deze maatregel ontving de gemeente ruim achthonderd reacties. Maandag maakte de gemeente Utrecht het definitieve besluit bekend.

Snorscooters voelen zich benadeeld en vrezen voor het snelheidsverschil met automobilisten. Snorscooters mogen maximaal 25 kilometer per uur. Zij denken dat ze veiliger zijn op het fietspad en blijven daar liever zonder helm rijden.

Wethouder Eerenberg ziet dat vooral fietsers blij zijn met de maatregel: "Zij krijgen meer ruimte op het fietspad, hebben minder last van stank en lawaai, de doorstroming wordt daar beter en de lucht gezonder."

Toch denkt de wethouder dat het ook beter gaat worden voor snorscooters: "Op de rijbaan worden zij beter gezien door automobilisten en hebben ze meer ruimte dan op de smalle fietspaden. Hierdoor gebeuren er minder ongelukken."