Melkveehouders Linda en Wilco Versteeg uit Rhenen hebben 800 zonnepanelen op hun koeienstallen laten plaatsen. De ondernemers hebben voor de investering gebruikgemaakt van de provinciale subsidie voor jonge landbouwers.

Het JOLA-subsidiegeld is speciaal bedoeld voor jonge Utrechtse boeren die willen innoveren. Het aantal aanvragen tijdens de laatste openstelling bleek zo hoog, dat de provincie heeft besloten het budget fors te verhogen. "Wij wekken dankzij de zonnepanelen nu zelf duurzaam energie op voor ons bedrijf", vertelt Linda Versteeg over hun verduurzaming.

Met de JOLA-subsidie geeft provincie Utrecht jonge agrariërs de mogelijkheid hun bedrijf op een toekomstbestendige manier in te richten. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen, het gebruik van innovatieve bemestingsmethoden of investeringen in klimaatbestendigheid. De subsidieregeling is bestemd voor agrariërs tot 41 jaar.

Deze groep landbouwers kan tot een bedrag van 20.000 euro subsidie aanvragen voor maximaal drie investeringen. In de laatste openstelling van de regeling stelde de provincie in totaal 400.000 euro subsidie beschikbaar. Het aantal aanvragen is zo groot, dat is besloten het budget op te hogen naar 672.000 euro. Op die manier is het mogelijk alle geldige aanvragen te honoreren.