De Bilt zoekt een nieuwe kinderburgemeester. Dat is geen vrijblijvend baantje, waarschuwt de ‘gewone’ burgemeester Sjoerd Potters. "We verwachten meer dan het doorknippen van lintjes. We willen dat de kinderburgemeester zich hardmaakt voor thema’s als duurzaamheid, onderwijs, verkeersveiligheid en sport."

Voor Carmen Braak zit het erop. In 2019 was zij de eerste kinderburgemeester, benoemd door de gemeenteraad. Doordat tijdens de coronacrisis veel publieke taken kwamen te vervallen, is haar benoeming in 2020 met een jaar verlengd. Nu maakt zij plaats voor haar opvolger.

Carmen kijkt, ondanks spelbreker corona, terug op een mooie tijd. "Het was een superleuke ervaring! Ik vond het ongelofelijk leuk en een echte eer om kinderburgemeester van De Bilt te zijn. Ik mocht meerdere malen met burgemeester Potters mee naar speciale gelegenheden."

"Dat vond ik heel leuk. Pas heb ik koningin Máxima ontmoet tijdens een bijeenkomst in de regio met andere kinderburgemeesters. Dat was wel heel bijzonder! En ik heb meegeholpen om aandacht te vragen voor mijn thema Vernieuwing van speelplekken. Ik heb meegewerkt aan de inrichting van meerdere van die plekken."

De gemeente De Bilt is op zoek naar een kinderburgemeester tussen de 10 en 14 jaar oud, die op wil komen voor het belang van de jeugd. De komende weken kunnen kinderen hiervoor solliciteren met een vlog.

De kinderburgemeester krijgt de ruimte om, met ondersteuning, een idee verder uit te werken en zelfs uit te voeren. "We verwachten dan wel dat dat idee verder reikt dan het opknappen van de speeltuin in zijn/haar eigen straat", geeft burgemeester Potters aan. Het ambt is voor een heel schooljaar.

Kinderen die graag kinderburgemeester willen worden, kunnen met een wervende video solliciteren. De voorwaarden voor deelname en wijze van aanmelden staan op debilt.nl.