Om een slag te slaan in het steeds groter wordende woningnoodprobleem in de stad Utrecht, wil de gemeente versneld tijdelijke en betaalbare woonruimten creëren. Zo onderzoekt ze verschillende locaties waar containerwoningen kunnen komen, wordt er gekeken of gemeentelijk vastgoed tijdelijk bewoonbaar kan worden en of een sociale eengezinswoning aan twee starters verhuurd kan worden.

Dat liet wethouder Kees Diepeveen (GroenLinks, Wonen) donderdagmiddag weten tijdens een debat over de voorjaarsnota, die werd gedomineerd door de woningnood. Verschillende partijen kwamen met wilde en creatieve ideeën om het probleem snel aan te pakken. Onder meer GroenLinks en de SP willen dat er meer wordt gedaan met flexwoningen. Diepeveen vertelde hier al plannen voor in de steigers te hebben staan. "Ook wij voelen deze enorme urgentie. Ik denk dat we echt het been bij moeten trekken."

Omdat natuurlijk ook deze wethouder ziet dat een betaalbare woning vinden in Utrecht bijna onbegonnen werk is, wil hij samen met onder meer woningbouwcorporaties fors inzetten op het vinden van locaties en woningen die nu nóg niet worden benut.

De wethouder komt hierover nog voor de zomer met meer informatie en in oktober wil hij concrete locaties hebben waar bijvoorbeeld containerwoningen kunnen komen. Op dit moment wordt gedacht aan plekken als Groenewoud, de rioolwaterzuivering in Overvecht en tussen het spoor in bij Lunetten.

Volgens GroenLinks, de grootste partij in de gemeenteraad, is er echt haast bij. "Er zijn allerlei initiatiefnemers die staan te springen om flexwoningen te creëren, maar de gemeente moet daar dan wél locaties voor aanwijzen", aldus raadslid Floor de Koning tijdens het debat. "Van bepaalde plekken weet ik dat die tot het einde van het jaar beschikbaar zijn en daarna niet meer. Er zijn ontzettend veel mensen die nú een woning nodig hebben, niet volgend jaar of over tien jaar. Daar willen en kunnen we als gemeente iets aan doen."

D66’er Hind Dekker-Abdulaziz kwam nog met een ander idee. Haar partij ziet het wel zitten om twee starters in één sociale eengezinswoning te laten wonen. Een pilot hiermee loopt al in Nijmegen. "Ieder krijgt dan een apart contract, waar er anders, bijvoorbeeld voor een gezin, maar één contract is", zegt Dekker. "Rigoureuze aanpassingen zijn niet nodig. Alleen een extra wastafel bijvoorbeeld, zodat de sanitaire voorzieningen gescheiden zijn." D66 wil ook dat er in de vrije sector voortaan drie mensen vergunningsvrij in één woning kunnen wonen.

Om nieuwe koopwoningen betaalbaar te houden, stelde Cees Bos van Stadsbelang Utrecht nog voor om in de erfpachtovereenkomst voorwaarden op te nemen die de verkoopprijs begrenzen tot bijvoorbeeld de NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie, tot 345.000 euro). "Er zijn geen publiekrechtelijke instrumenten om koop betaalbaar te houden. Dit kan alleen met privaatrechtelijke instrumenten. De meest interessante manier waarop je dit kan vormgeven, is via de erfpachtovereenkomst."

Wethouder Diepeveen noemde het plan van Boos interessant. Hij wil er echter pas over doorpraten als zijn langverwachte Actieplan betaalbare koop openbaar is, naar verwachting nog voor de zomer.